هجوم نیروهای امنیتی سازمان اطلاعات به سه خانواده در مهاباد

نیروهای امنیتی سازمان اطلاعات حکومت اسلامی ایران در روستای قره گول از توابع شهرستان مهاباد، خانواده های سه شهروند کورد با نام های «یونس حسن پور، بایزید حسن پور و اسعد حسن پور» را موردهجوم وبی احترامی قرار دادند.

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان در این میان  به خانواده های افراد ذکر شده هشدار داده شده که این افراد هرچه سریعتر خود را به سازمان اطلاعات ایران در مهاباد معرفی نمایند. همچنین مامورین امنیتی، پس از تفتیش خانه هایشان بخشی از وسایل شخصی آنها را با خود برده اند. تاکنون دقیقا مشخص نشده است این اقدام مامورین وزارت اطلاعات در مهاباد با چه هدفی صورت گرفته است.

لازم به ذکر است که شب پنجشنبه ۸مهرماه ۹۵ نیز دو شهروند کورد از اهالی همین روستا(قره گول) به نامهای «علی برناصر» معروف به علی قره گولی و «حسین حمزه پور» فرزند محمدرسول توسط مامورین امنیتی سازمان اطلاعات بازداشت و به مکان نامشخصی منتقل شدند. بازداشت علی برناصر و حسین حمزه پور، در نیمه های شب در منازل شخصی شان صورت گرفت و تاکنون خانواده هایشان نتوانسته اند از وضعیت آنها اطلاعی کسب کنند. این دو شهروند کورد از سوی سازمان اطلاعات با اتهاماتی از قبیل “کورد بودن”و «همکاری با احزاب کوردی» بازداشت شده اند .

جمعیت حقوق بشر کوردستان