جمعیت حقوق بشر کوردستان
حکم اعدامسلایدر

لورستان؛ انتقال یک شهروند به سلول انفرادی برای اجرای حکم

ک.م.م.ک:

سه شنبه ۱۳ آبان ماه سال۱۴۰۲خورشیدی، یک شهروند با هویت بهمن فتح الهی اهل لورستان(لک) ساعاتی پیش برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شد.

بر اساس گزارش، یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند محبوس در زندان قزلحصار میباشد.

لازم به ذکر است، تا زمان تنظیم این گزارش اطلاعی از سرنوشت این شهروند در دسترس نیست.

ر.خ

Related posts

بازداشت یک شهروند درسایین قلعە

شرایط وخیم سلامت ناصر فهیمی در سایه عدم رسیدگی پزشکی در زندان

Bilal Enferadi

آزادی جمال مروتی با تودیع قرار وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی