سقز؛ جان باختن یک کاسبکار توسط نیروهای نظامی حکومت ایران

ک.م.م.ک:

شنبه ۲۹ مهرماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی، یک کاسب کار با هویت، واحد قادری ۲۳ ساله اهل شهر سقز در جریان تعقیب و گریز و شلیک مستقیم گلوله از سوی نیروهای انتظامی حکومت ایران به خودروی وی در منطقه مرزی(سرشیو)، جان باخت.

بنابرگزارشات خودروی نامبرده در جریان تعقیب و گریز و شلیک مستقیم گلوله از سوی نیروهای انتظامی حکومت ایران واژگون شده و نامبرده جان خود را از دست داده است.

باید اشاره کرد در جریان این تعقیب و گریز یک شهروند دیگر نیز به شدت زخمی شده که از هویت و شرایط فعلی نامبرده اطلاعی در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید