ادامه بازداشت‌های خودسرانه در شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی

یک شهروند کورد در شهرستان مهاباد توسط مأموران امنیتی سازمان اطلاعات ایران بازداشت شد.

خبرهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان حاکی از آن است که روز پنجشنبه ۸ مهرماه ۹۵، شهروند کورد دیگری به نام «علی برناصر» مشهور به علی قره گولی توسط مأموران سازمان اطلاعات ایران در مهاباد بازداشت و به مکان نامشخصی انتقال داده شد.

علی برناصر از اهالی روستای قره گول حومه‌ی مهاباد، نیمه‌های شب در منزل شخصی خود بازداشت و تاکنون خانواده‌ی وی نتوانسته‌اند در این خصوص و از وضعیت وی اطلاعی کسب کنند.

اتهامات این شهروند «کورد بودن» و «همکاری با احزاب کورد» عنوان‌شده است. در هنگام بازداشت ایشان، منزل و وسایل شخصی وی نیز مورد تفتیش و بازرسی قرارگرفته و دراین‌بین خانواده‌ی برناصر از طرف مأمورین حکومت اسلامی ایران مورد بی‌حرمتی و بی‌احترامی زیادی واقع شدند.
جمعیت حقوق بشر كوردستان