بازداشت یک شهروند در شهر مریوان

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۱۷ مهر ماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی, یک شهروند با هویت، بختیاری ساسانی ۴۲ ساله، اهل شهر مریوان توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در آن شهر بازداشت شده و به مکانی نامعلوم انتقال داده شد.

بنابر گزارشات، نیروهای امنیتی حکومت ایران بدون ارائه حکم قاضی بە منزل شخصی نامبرده یورش برد وی را بازداشت کرده‌اند.

باید اشاره کرد, تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی از اتهامات وارده به نامبرده شرایط و محل نگهداری وی در دست نمی باشد.

ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید