صدای انفجار مهیب همراه با لرزش زمین در خرم آباد

ک.م.م.ک:

سه شنبه ۴مهر ۱۴۰۲ خورشیدی، راس ساعت ۰۰:۰۰بامدادصدای انفجار مهیبی همراه با لرزش شدید زمین در شهرستان خرم آباد مرکز لورستان
همراه با رویت نور شدید در منطقه شکار ممنوع محافظ شده اسپیکوه گزارش شدە است.

بر اساس گزارش های دریافتی به KMMK, کانون این صدا حوالی منطقه تحت حفاظت سپاه تروریستی پاسداران مربوط به سایت موشکی بابا عباس (پادگان امام علی)بوده است.

منابع محلی در منطقه بسطام اظهار داشته اند که, شیی نورانی را در آسمان رویت کرده که حرکت آن به محدوده سایت موشکی ختم شده و سپس صدای مهیبی به گوش شنیده و زمین به لرزه در آمده است.

بر اساس این گزارش منازل مسکونی شهروندان محله پشت بازار در فاصله سی کیلومتری از منبع انفجار خسارات جزیی دیده اند.

لازم به ذکر است کە، حوادثی که تا کنون در این منطقه رخ داده خشم شهروندان را در طول سالیان بر افروخته است.
حوادث مکرری کە می شود اینچنین از آن نامبرد.
١- در بیستم مهر ماه سال۱۳۸۹ طی انفجاری در انبار موشک های شهاب سه دست کم هجده نفر کشته ۱۴زخمی در پی داشت.
۲- پرواز شماره ۹۶۵هواپیمایی ایرتور که توسط سامانه هوایی خودکار سایت موشکی ساقط شده که باعث‌کشته شدن ۱۰۵نفر از شهروندان و ۱۲پرسنل این پرواز شد.
م.ل

دیدگاهتان را بنویسید