خرم آباد؛ شهروندی به نام مجید رضایی با شلیک گلوله نیروهای امنیتی کشته شد

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش ها، پنجشنبه ۳۰م شهریور ماه سال ۱۴۰۲ی خورشیدی، یک شهروند به نام مجید رضایی اهل خرم آوا (خرم‌آباد )و ساکن تهران توسط نیروهای نظامی ایران به ضرب گلوله کشته شد.

مجید رضایی از دوستان ایمان همتی است که در خرداد ماه سال جاری توسط نیروهای سرکوبگر حکومت ایران کشته شد.
دوستش ایمان حسن وند نیز به شدت مجروح شده است.

ع – ر

دیدگاهتان را بنویسید