جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارسلایدرکولبر زخمی شدەکولبران

دو کولبر در ارتفاعات تەتە هورامان باشلیک مستقیم زخمی شدند

ک.م.م.ک:

شنبە اول مهرماە ۱۴۰۲ خورشیدی، نیروهای مسلح هنگ مرزی رژیم ایران در ارتفاعات تەتە در هورامان، با سوی دو کولبر بە اسامی صباح.م ۴۳ سالە اهل روستای هلوژان از توابع مریوان و کنعان تباسیدە اهل مریوان شلیک کردە وهردو نفر را زخمی کردند.

بر اساس گزارش، نیروهای مسلح رژیم ایران شامگاە شنبە بە سوی دستەای از کولبران در ارتفاعات تەتە هورامان آتش گشودە کە موجب زخمی شدن دو کولبر مذکور می شوند.

لازم بە ذکر است کە، کولبران زخمی، جهت مداوا بەبیمارستان مریوان منتقل شدند.
م.ە

Related posts

زخمی شدن دو شهروند معترض در مهاباد و آزادی موقت یک شهروند زخمی در سنندج

Bilal Enferadi

کشته و زخمی شدن چندین کولبر بر اثر واژگونی خودرو در برویشکانی بانه

میاندواو؛ یک شهروند جوان قربانی حکم اعدام گردید

Bilal Enferadi