دهلران; بازداشت دو شهروند توسط نیروهای امنیتی ایران

ک.م.م.ک:
براساس گزارش‌ها، شنبە ٢٥ شهریورماە ١٤٠٢ خورشیدی، نیروهای امنیتی ایران یک شهروند با هویت سجاد صیدمرادی اهل شهرستان دهلران را بازداشت و بە مکانی نامعلوم منتقل کردند

همچنین، جمعە ٢٤ شهریورماە نیز یک شهروند دیگر با هویت رضا ابراهیمی توسط نیروهای امنیتی ایران در شهرستان بازداشت شد.

براساس این گزارش، بازداشت این دو شهروند بدون ارائە حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی ایران صورت گرفتە است.

تا لحظە تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحە علیە این شهروندان اطلاعی در دسترس نیست.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید