کمپین «صلح» شرق کوردستان در حمایت از مقاومت شمال کوردستان آغاز بە کار کرد

جمعی از فعالان مدنی شرق کوردستان اقدام به راه‌اندازی کمپین «بزرگ‌ترین هنر صلح است» کرده و با صدور بیانیه‌ای حمایت خود از مقاومت خودمدیریتی‌ها در شمال کوردستان را اعلام داشته‌اند. در این بیانیه حملات ترکیه به شهرهای شمال کوردستان بشدت محکوم گردیده و فعالان تأکید می‌کنند که بهترین راه حل مسایل, پیشبرد صلح و پذیرش آن از سوی دولت ترکیه است.

در بیانیه فعالان مدنی شرق کوردستان ضمن محکوم کردن حملات ترکیه, آمده:

«ﻣﯽ ﺧﻮﺍهیم ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺮﮒ ﺁﻓﺮﯾﻦ خاورمیانه پیام آور “صلح” باشیم ، به ما بپیوندید.

‏«ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﺍﻡ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺟﺎﻥ ﺻﺪﻫﺎ ﺯﻥ ﻭ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﻪ ﻟﺐ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ، ﮐﻮﺩﮐﻢ ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﻢ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﮕﯿﺮ که فردا تو باید در این راه قدم برداری ‏»

ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﻪ ﻻﻻﯾﯽ ﻣﺎدرﺍﻥ کورد در باکوور ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﻬﻮﺍﺭﻩ ﺷﺎﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺼﻮﺭ ﻭ ﺗﻘﺼﯿﺮ، ﻣﺤﻮﺭ ﻫﺠﻮﻡ ﻭ ﻗﺘﻞ ﻭ ﻏﺎﺭﺕِ مدافعان و برادرخوانده های تروریستهای داعش  ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ.

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﻨﺪ ۴ ﻣﺎﺩﻩ ۳۸ ﭘﯿﻤﺎﻥﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﻮﺩﮎ و ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﯿﻮﻧﻬﺎﯼ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﮊﻧﻮ 1949 ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻃﺮﻑ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﯿﻮﻥ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺑﺸﺮ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺩﺭ ﻣﺨﺎﺻﻤﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ، ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﺎن و غیرنظامیانی که ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺨﺎﺻﻤﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺁﺳﯿﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺁﻭﺭﺩ.

این در حالی است که روزانه و توسط نظامیان رژیم در شهرهای باکور کوردستان خبرهایی از شهادت هم زبانان کوردمان ما را آزرده خاطر میکند که متاسفانه شمار زیادی از آنان را کودکان و زنان تشکیل می دهند که با بایکوت شدید خبری از طرف رسانه های به اصطلاح مستقل خبری روبرو گشته است.

لذا ما فعالان مدنی شرق کوردستان ﺿﻤﻦ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻥ ﻭ ﻟﺰﻭﻡ متوقف کردن هرچه سریعتر این کشتارهای ددمنشانه ﺷﻌﺎﺭ :” بزرگترین هنر صلح است “ﺳﺮ ﻣﯽ ﺩهیم ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺍﺯ ﺩﺑﯿﺮ ﮐﻞ ، ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻭ فعالان صلح و رسانه های خبری درخواست داریم که به سکوت خویش و بستن چشمها بر واقعیات جدید خاورمیانه پایان دهند.

در همین راستا از هر انسان آزادی خواه و صلح طلب و همه کوردستانیان انتظار داریم برای محکومیت جنگ در همه دنیا و مشخصاً باکور کوردستان و حمایت از صلح با اعتراضی مدنی و تصویری و در دست داشتن شعار : ” بزرگترین هنر صلح است ”  و انتشار عکس آن در فضای مجازی ،مخالفت و انزجار خود را از این قتل عام بی رحمانه که یادآورد کشتار ارمنیان در سده پیشین میلادی است را اعلام کنند ، باشد که مرهمی باشیم بر زخم برادران و خواهران کوردمان در باکوور سرزمین مادری.»