جمعیت حقوق بشر کوردستان
دیگرسلایدر

دادگاه گلاله وطن دوست برگزار شد

ک.م.م.ک:

روز سه شنبه ۲۱م شهریور ماه سال ۱۴۰۲ی خورشیدی، دادگاه گلاله وطن دوست، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در شعبه اول دادگاه انقلاب حکومت در سنه (سنندج )برگزار شد.

گفتنی است وی به تبلیغ علیه نظام از طریق شبکه های اجتماعی متهم شده است.
تشکیل و عضویت در گروه ژیوانو برای تضعیف امنیت ملی وهمچنین
او به عضویت در احزاب اپوزسیون حکومت ایران متهم شده.

لازم به یادآوری است که این شهروند در جریان تظاهرات سال گذشته از تاریخ ۱۱م مهر ماه تا ۲۷م همان ماه در بازداشت بوده و بعدا با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شده بود.

ع – ر

Related posts

سقز؛ انتقال پرهام پروری به زندان اوین

Rahim Kholafai

بوکان، بازداشت سه شهروند توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران

Rahim Kholafai

پیرانشار و جوانرو؛ جانباختن دو شهروند معترض با شلیک مستقیم

Bilal Enferadi