هنرمند پیرانشهری به حبس و جریمه‌ی نقدی و شلاق محکوم شد

ک.م.م.ک:

سه‌شنبه تاریخ ۱۴م شهریور ماه سال ۱۴۰۲ی خورشیدی، یک شهروند هنرمند خوش آوازه و محبوب وفعال مدنی اهل پیرانشار(پیرانشهر) بنام طه‌رسولیان توسط سیستم فاسد قضایی و به دستور نهادهای سرکوبگر حکومت جمهوری اسلامی به‌ اتهام عضویت در حزب دمکرات و اقدام علیه امنیت ملی به‌ تحمل ۷سال وده ماه حبس تعزیری و همچنین به پرداخت ۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی و ۷۵ ضربه شلاق توسط قاضی اوجاقلو در شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد محکوم شد .

شایان ذکر است که، نامبرده در پرونده دیگری درارتباط با اعتراضات عمومی در جنبش مردمی زن، زندگی، آزادی نیز به سه ماه زندان محکوم شده بود.

ع – ر

دیدگاهتان را بنویسید