زخمی شدن یک کولبر در ارتفاعات بانە

ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌ها، چهارشنبە ١ شهریورماە ١٤٠٢ خورشیدی، یک کولبر با هویت امید کریمی اهل روستای لاویسان از توابع مریوان در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران در ارتفاعات بانە بە شدت مجروح شد.

براساس این گزارش، این کولبر زخمی از ناحیە شکم هدف شلیک گلولە قرار گرفتە و سپس بە بیمارستانی در سقز منتقل و بە دلیل جراحات واردە تا کنون ٣ بار تحت عمل جراحی قرار گرفتە است.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید