بانە؛ مجروح‌شدن یک کولبر ١٦ سالە با شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران

ک.م.م.ک:

براساس منابع جمعیت حقوق بشر کوردستان، شامگاە دوشنبە ٣٠ مردادماە ١٤٠٢ خورشیدی، یک کولبر با هویت کارزان سواری ١٦ سالە اهل شهرستان دیواندرە حین کولبری در نواحی مرزی هنگەژال از توابع شهرستان بانە با شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران بە شدت زخمی شد.

وضعیت جسمی این کولبر وخیم گزارش شدە و اکنون در مراکز درمانی تحت مداوای پزشکی می‌باشد.

لازم بە ذکر است، این دومین بار است کە این کولبر طی ١٠ روز گذشتە با شلیک نیروهای نظامی ایران مجروح می‌شود.
ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید