ایلام؛ ئارین کوخایی مجددا بازداشت شد

ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌های دریافتی، شنبە ١٤ مردادماە ١٤٠٢ خورشیدی، ئارین کوخایی شهروند ٢٣ سالە اهل ایلام و از بازداشت‌شدگان انقلاب آزادی زن توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و بە زندان مرکزی حکومت در آن شهر انتقال یافتە است.

لازم بە ذکر است، جلسە رسیدگی بە اتهامات پروندە قبلی آرین کوخایی تا کنون برگزار نشدە و از دلایل بازداشت مجدد این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

لازم بە یادآوری است، آرین کوخایی در مدت بازداشت قبلی خود در اعتراض بە بلاتکلیفی خود در بازداشتگاە با دوختن لب‌هایش دست بە اعتصاب غذا زدە بود.

این شهروند توسط بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب حکومت در ایلام با اتهام تشکیل گروه ، تخریب و اخلال در نظم عمومی” مواجه شده بود.
ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید