ایلام؛ صدور حکم حبس فرشته منصوری توسط شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو

ک.م.م.ک:

بنابر گزارشات دریافتی، یک شهروند زن به نام فرشته منصوری ٣۶ ساله اهل ایلام سرپرست خانواده و مادر یک فرزند توسط شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ٢ در شهرستان چرداول از توابع استان ایلام
به ۶ ماه و ١ روز حبس محکوم گردید.

بر اساس گزارش دریافتی، نامبرده از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران، به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به ۶ ماه و ١ روز حبس محکوم گردیده، حکم صادره به مدت ٣ سال به حالت تعلیق در آمده است.

باید اشاره کرد، نامبرده در گذشته نیز سابقه بازداشت به واسطه فعالیت های خود را داشته است.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید