تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی ایلام

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: از روز گذشته ۳۱ شهریورماه؛ بیش از ۳۰۰ نفر از کارگران چندین شرکت پیمانکاری پتروشیمی ایلام در اعتراض به سه ماه معوقه‌های مزدی و عدم تحقق وعده‌های کارفرما در داخل دفاتر شرکت پیمانکاری دست از کار کشیده و اقدام به تجمع نموده‌اند.

به نقل از یکی از کارگران معترض: این اعتراضات از بامداد دیروز آغاز شد و کارگران چندین شرکت پیمانکاری زیرمجموعه شرکت پتروشیمی ایلام در آن حضور داشتند، اما با حضور نماینده کارفرمای اصلی در جمع کارگران و نشان دادن چک پرداخت مطالبات به کار بازگشتیم؛ اما به دلیل خلف وعده؛ که طبق قرار باید از امروز اول مهرماه پرداخت مطالبات توسط کارفرمای مادر به‌طور مستقیم به‌حساب کارگران واریز می‌شد و متأسفانه تاکنون پرداختی صورت نگرفته است مجدد امروز را هم‌دست از کار کشیده‌ایم تا پرداخت مطالبات تعیین تکلیف شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان