جمعیت حقوق بشر کوردستان
پناهندهسلایدرسیاسی

شهریار براتی در خطر دیپورت بە ایران

ک.م.م.ک:
بر اساس گزارش خبرنگار KMMK از استانبول، نیروهای امنیتی دولت ترکیە، شهریار براتی ۲۶ سالە، پناهندە سیاسی مقیم کشور ترکیە و از فعالین کارگری را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردە و در صدد دیپورت وی بە ایران میباشند.
لازم بە ذکر است کە، شهریار براتی از فعالین لور اهل لورستان و ادمین اصلی کانال لنین تودی می باشد کە نقش بسزایی در خیزش مردم لور در انقلاب ژن ژیان آزادی داشتە است.


جمعیت حقوق بشر کوردستان، از همە نهادهای حقوق بشری و فعالین مدنی سیاسی کوردستان میخواهد کە در قبال ربودە شدن این زندانی سیاسی سابق اهل لورستان توسط دولت ترکیە ساکت نبودە و با نشرخبر و اعلام حمایت خود از این شهروند، در جهت آزادی وی گام بردارند.
شایان ذکر است کە، جمعیت حقوق بشر کوردستان، دولت ترکیە را مسئول امنیتی جانی شهریار براتی دانستە و از نهادهای بین المللی حقوق بشری خواستار است کە بە کیس ربودە شدن شهریار براتی ورود کردە و مانع وقوع جنایتی دیگر از سوی دولت ترکیە باهماهنگی وزارت اطلاعات ایران شوند.
در پایان مرکز دیپلماسی KMMK صراحتا اعلام میدارد کە، خواهان آزادی هرچە زودتر این زندانی سیاسی سابق می باشد.
م.ە

Related posts

سقز؛ احضار و بازجویی یک شهروند در اداره اطلاعات

Rahim Kholafai

آزادی یک نوجوان ۱۵ ساله با قرار وثیقه

Rahim Kholafai

اورمیه؛ دستکم چهار شهروند اعدام شدند