مریوان؛ غارت اموال کاسبکاران توسط نیروهای نظامی ایران

ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌های دریافتی، دوشنبە ٢ مردادماە ١٤٠٢ خورشیدی، نیروهای نظامی ایران با هجوم بە روستای نێ از توابع شهرستان مریوان اموال یک کاسبکار با هویت برزان ارژنگی را غارت کردند.

براساس این گزارش، نیروهای نظامی هنگام یورش بە دلیل مقاومت اهالی روستا اقدام بە تیراندازی و پرتاب گاز اشک‌آور بە سوی آنها کردەاند.

منابعی در این بارە گفتە‌اند، هنگام درگیری نیروهای نظامی، ئەسرین کانی سانانی همسر برزان از ناحیە پا آسیب دیدە و جهت مداوا بە بیمارستان منتقل شدە است.

لازم بە ذکر است. نیروهای نظامی ایران پس از غارت اموال کاسبکاران، روستای نێ را ترک کردەاند.

دیدگاهتان را بنویسید