وجود ۷۰۰ کودک کار و خیابانی در کرماشان

 مدیرکل بهزیستی استان کرماشان گفت که هفتصد کودک کار در کرماشان وجود دارد.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، امید قادری در خصوص وضعیت کودکان کار در کرماشان اظهار داشت: «کودکانی که در خیابان‌ها برای امرارمعاش کار می‌کنند ممکن است که صرفاً کودک کار باشند و یا بی‌سرپرست، بد سرپرست و رهاشده در خیابان باشند»

قادری بهزیستی را متولی ساماندهی کودکان کار دانست و مدعی شد: کرماشان از استان‌های پیشرو در امر رسیدگی به کودکان کار است و از سال ۷۹ مرکز نگهداری کودکان خیابانی را در استان راه‌اندازی کردیم و از خدمات و مشاوره و غربالگری سلامت برخوردار می‌شوند.

ادعاهای این مقام محلی در حالی عنوان‌شده است که در مردادماه امسال جمعیت حقوق بشر کوردستان گزارشی از تراشیدن سر کودکان کار در کرماشان و تحقیر آن‌ها برای جلوگیری از حضورشان در خیابان خبر داده بود.

کودکان کار به کوذکان کارگری گفته می‌شود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می‌شوند که این امر آنها را در بیشتر اوقات از رفتن به مدرسه و تجربهٔ دوران کودکی بی‌بهره می‌سازد و سلامت روحی و جسمی آنها را تهدید می‌کند.کار کودک نزد بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی فعالیتی استثماری تلقی می‌شود.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان