جمعیت حقوق بشر کوردستان
بانک اعدام شدگانبانک زندانیان سیاسی و اعدامسلایدرقصاص

اجرای حکم اعدام یک زندانی در اورمیه

ک.م.م.ک:

پنج شنبه ۲۲ تیر ماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی، حکم اعدام یک زندانی، باهویت حسین دولخانی اهل شهرستان شوط، در زندان مرکزی حکومت ایران در شهر اورمیه اجرا شد.

بنابر گزارشات، نامبرده از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران به اتهام قتل عمد ( خواهر ) خود به اعدام محکوم شده بود.
ا.ح

Related posts

دو نفر از فعالین کارگری به ستاد خبری در سنندج احضار شدند

وضعیت وخیم یک شهروند و انتقال وی به بیمارستانی در اورمیه

کاهش حکم زندان یک شهروند اهل مهاباد بە ۷سال

Bilal Enferadi