جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

بازداشت یک فعال مدنی کورد در سقز

هیوا دست‌باز فعال مدنی روز یكشنبه ٢٨شهریورماه سال ۱۳۹۵، توسط نیروهای امنیتی شهر سقز بازداشت و به مكان نامعلومی منتقل شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان: هیوا دست‌باز توسط چند نفر لباس شخصی در منزل شخصی خود بازداشت شدە است و برخی از وسایل شخصی وی توسط مأمورین هنگام بازداشت ضبط گردید.

به گفته شاهدان عینی؛ دلیل دستگیری این فعال مدنی اعلام نشدە ولی بە احتمال قوی بازداشت وی به دلیل فعالیت‌های او در فضای مجازی و انتشار آگاهی‌های عمومی بوده باشد.

با توجه به آمارهای ماهیانه جمعیت حقوق بشر کوردستان از آغاز سال جدید خورشیدی تاکنون صدها نفر در شهرهای مختلف شرق کوردستان بازداشت‌شده‌اند. كه تعدادی از آنان با تأمین وثیقە تا هنگام محاکمە به‌طور موقت آزاد شدەاند، همچنین بسیاری از آن‌ها دادگاهی و محکوم‌به حبس شدە و شماری از این بازداشت‌شدگان هنوز در زندان و در بلاتکلیفی بسر می‌برند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

بازداشت یک جوان شانزده ساله توسط نیروهای امنیتی ایران

بازداشتهای دسته جمعی فعالان سیاسی و روزنامه نگاری در ترکیه

اعدام یک زندانی در شیروان