آزادی یک شهروند با پابند الکترونیکی

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش های دریافتی یک شهروند با هویت امید شاه محمدی و اهل دیواندره با پابند الکترونیکی تا پایان دوره محکومیت خود از زندان حکومت ایران آزاد شد.

لازم به ذکر است که امید شاه محمدی عضو انجمن صنفی معلمان کوردستان می باشد که خرداد سال گذشته در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در دیواندره بازداشت شده بود.

شایان ذکر است که امید شاه محمدی به دلیل فعالیت های صنفی و شرکت در تحصن صنفی معلمان بازداشت شده بود.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید