کارگری اخراجی، پدر چهار فرزند خودکشی کرد

 

یک کارگر کورد به دلیل اخراج توسط کارفرمایش ، با مصرف قرص خودکُشی کرد.
بر اساس اخبار رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان ، عصر روز چهارشنبه‌ 24شهریور ماه یکی از کارگران اخراجی “کارگاه نیک الیاف” دیواندره بر اثر شرایط بغرنج معیشتی به زندگی‌اش پایان داد.
هویت این کارگر ٤٥ ساله، بسطام قزایی فرزند ملا احمد اهل روستای “نساره” ذکر گردیده که دارای چهار فرزند بوده که دو تن از آنان نیز فلج مادرزاده هستند. آقای قزایی حدود ٧ ماه قبل از کارگاه گونی‌بافی اخراج شده بود و طی این مدت نیز با مشکلات معیشتی فراوانی دست و پنجه نرم کرد.

شایان ذکر است کە اخراج کارگران و بیکار شدن انها در ژاە های گذشته چند برابر شدە و این مسئلە مشکلات حدیدەای را بەوجود اوردە است، یکی از نتایج منفی ان بالا رفتن امار خودکشیها می باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان