سه فعال کارگری در سنندج آزاد شدند

ک.م.م.ک:

سه‌شنبه ۱۶م خرداد ماه سال۱۴۰۲ی خورشیدی، سه فعال کارگری سنه(سنندج )به نام‌های “حبیب کریمی،” “عبدالله خیرآبادی” و “شادمان عبدی” با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان حکومت ایران در(سنه) سنندج آزاد شدند.

گفتنی است که، کمال کریمی روز چهارشنبه ۱۰م خرداد ماه با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی خبات محمودی با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی و سیروان محمودی در همان روز بازداشت شدنش آزاد شدند.
گفتنی است روز چهارشنبه ۲۸م اردیبهشت ۱۴۰۲ی خورشیدی پس از بازدید جمعی از فعالان مدنی به نام های کمال کریمی، شادمان عبدی، عبدالله خیرآبادی، سیروان محمودی، اقبال پیشکاری، هاجر سعیدی، خبات محمودی و حبیب الله کریمی جهت عرض تسلیت به خانواده هومن عبداللهی که در جریان قیام مردمی نیروهای سرکوبگر جانش را گرفته بودندتوسط نیروهای اداره اطلاعات ایران پس از یورش به خانه‌ی پدری هومن عبدالهی ای ۸ فعال مدنی و کارگری با ضرب و شتم و توهین بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر انتقال داده شدند.

لازم به یادآوری است که، این فعالین رابدون ارائه حکم قضایی بازداشت کرده‌ بودند.

ع – ر

دیدگاهتان را بنویسید