بازداشت یک شهروند در سنندج

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی، یک شهروند با هویت میلاد نصری، اهل روستایی تنگی سر از توابع شهرستان سنندج توسط نیروهای اداره اطلاعات حکومت ایران بازداشت شده و به مکانی نامعلومی انتقال داده شد.

باید اشاره کرد، تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی از شرایط و محل نگهداری نامبرده در دست نمی باشد.

ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید