جمعیت حقوق بشر کوردستان
بانک اعدام شدگانبانک زندانیان سیاسی و اعدامسلایدرقصاص

اعدام سه شهروند در خرم‌آباد و رشت

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی، دو زندانی به نامهای محمد پایدار و پیمان اکبری بیرگانی اهل شوشتر در زندان مرکزی حکومت ایران در شهر خرم آباد و حسین شعبان زاده ۶۰ ساله در زندان لاکان شهر رشت اعدام شدند.

باید اشاره کرد، حسین شعبان زاده توسط نهادهای قضایی حکومت ایران به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شد بود.

ا.ح

Related posts

بازداشت و مجروح کردن یک شهروند در سنندج

کشتە و زخمی شدن 5 کولبر در طول هفتە گذشتە

بازدشت ۲ دانش‌آموز ۱۷ ساله در جوانرود

Rahim Kholafai