ایلام؛ محکومیت مجدد یک شهروند توسط نهادهای قضایی حکومت ایران

ک.م.م.ک:

بنابر گزارشات دریافتی، یک شهروند باهویت محمد عباس زاده هنرمند و اهل شهرستان ایلام توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری حکومت ایران در شهر ایلام به یک سال حبس تعلیقی و پرداخت ۲۴ میلیون تومان جزای نقدی محکوم گردید.

باید اشاره کرد، نامبرده از سوی نهادهای قضایی حکومت ایران به اتهام انتشار محتوا در اینستاگرام در اعتراض به حمله شیمیایی به مدارس متهم گردید است.

محمد عباس زاده ۲۷ مهر ماه سال گذشته توسط نهادهای امنیتی حکومت ایران و پس از انتشار ترانه ژن، ژیان،ئازادی، در فضای مجازی بازداشت شده و ۲ سال حبس پرداخت جزای نقدی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد بود
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید