جنگل‌های محافظت شدە مرخیل، دشە و بلەبزان در شهرستان پاوه دچار حریق شد

بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: روز ۲۳ شهریورماه سال جاری جنگل‌های محافظت شدە در مرخێڵ، دشە، بلەبزان از توابع شهرستان پاوه در شرق کوردستان دچار آتش‌سوزی عمدی شد.

یکی از شاهدان عینی در این خصوص اعلام نمودند کە خسارت بسیاری عامدانه بە جنگل‌های پاوه، در طی سال جاری واردشده و تاکنون مسئولان حکومتی در این خصوص سکوت اختیار نمودە و برای مهار آتش اقدامی انجام نداده‌اند.
مردم و فعالان محیط زیستی پاوه خودجوش با کمترین امکانات مهار حریق، بە جنگ با آتش رفتە و کسانی نیز در این راە دچار سوختگی‌های شدید شده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران در راستای نابود کردن و بیابان‌زایی محیط‌زیست شرق کوردستان، با ترفندهای همانند آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع، سدسازی‌های غیراستاندارد از هیچ کوششی دریغ نکردە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان