جمعیت حقوق بشر کوردستان
آزادی از زندانسلایدرقید وصیقه

سقز؛ آزادی عثمان اسماعیلی با تودیع قرار وثیقه

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۲۸ فروردین ماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی، یک شهروند با هویت, عثمان اسماعیلی فعال کارگری اهل شهرستان سقز، پس از گذشت بیش از دوماه از تاریخ بازداشت با قرار وثیقه یک میلیاردی، به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

بنابر گزارشات؛ نامبرده ۱۹ بهمن ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران، بدون ارایه حکم قضای بازداشت شده به بازداشتگاه اداره اطلاعات حکومت ایران، در شهر سنندج انتقال داده شد بود.

باید خاطر نشان کرد؛ وی در طول مدت بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بوده است.
ا.ح

Related posts

معلمان شهرهای کوردستان دست به اعتصاب زدند

Bilal Enferadi

قتل یک زن در سنندج توسط برادرهایش

یک شهروند دیگر در پاوه بازداشت شد

Bilal Enferadi