علی خامنه‌ای: دوچرخه‌سواری بانوان به علت به فساد کشیدن اجتماع ممنوع

جمعیت حقوق بشر کوردستان: علی خامنه‌ای طی فتوایی در مورد «دوچرخه‌سواری بانوان در مجامع عمومی و در منظر نامحرم» به دلیل «به فساد کشیده شدن اجتماع و منافی باعفت بانوان» بر ترک آن تأکید کرد.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان دفتر رهبر حکومت اسلامی ایران در پاسخ به استفتای، مبنی بر نظر علی خامنه‌ای در رابطه با «دوچرخه‌سواری بانوان در پارک، خیابان و سایر مکان‌هایی که نامحرم حضور دارد» چیست؟ نظر رهبر حکومت اسلامی ایران را در قالب فتوایی بدین شرح ارسال کرد: «دوچرخه‌سواری بانوان در مجامع عمومی و در منظر نامحرم، غالباً موجب جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع و منافی باعفت بانوان است و لازم است ترک شود».

این فتوا در حالی صادر می‌شود که طی چند ماه گذشته در شرق کوردستان فعالین مدنی و ورزشی کمپین‌های حمایتی بسیاری را جهت استفاده‌ی بانوان از دوچرخه بپا کرده بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان ، ضمن شرمآور خواندن این گفتە علی خامنەای، این نوع نگرش را بە شدت محکوم کردە و از جامعە کوردستان و ایران می خواهد با همراهی و تاکید بر حقوق یکسان و برابر، از ذات ارزشمند و برابری انسانی زن و مرد دفاع کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان