از سرنوشت شیرکو روشنی هیچ اطلاعی در دست نیست

ک.م.م.ک:

شیرکو روشنی اهل شهرستان مریوان نزدیک به دو ماه است که توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده است، با توجه به اینکه خانواده‌اش بارها ومکررا برای دریافت خبری از سرنوشت وی به نهادهای امنیتی مراجعه کرده‌اند، ولی تاکنون موفق نشده‌اند خبری در مورد وضعیت فرزندشان دریافت کنند

ای شهروند در تاریخ ۲۰ آذر ماه سال‌ گذشته توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده است.

ع . ر

دیدگاهتان را بنویسید