زخمی شدن یک شهروند بر اثر انفجار مین در بانه

ک.م.م.ک:
چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲ خورشیدی یک شهروند با هویت عبدالرحمن ریحانی، ۳۶ ساله، فرزند طاهر و اهل بانه بر اثر انفجار مین در ارتفاعات مرزی سارداو از توابع بانه از ناحیه پا به شدت زخمی شده است.

لازم به ذکر است که این شهروند به دلیل شدت جراحات به بیمارستان شهریار تبریز منتقل شده است.

شایان ذکر است که مین های به جای مانده از جنگ ایران و عراق هر ساله تعداد زیادی از شهروندان را کشته و یا زخمی می کند.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید