اعتصاب غذای فعالان سیاسی شمال کوردستان وارد چهارمین روز خود شد

گزارش‌های رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان حاکی از آن است که اعتصاب غذای خشک نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی کورد در حالی وارد چهارمین روز خود می‌شود که هنوز هیچ اطلاعی از وضعیت عبدالله اوجالان به دست نیامده است.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان به نقل از روزنامه جمهوریت، اعتصاب غذای ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و مدنی کورد در شرایطی وارد چهارمین روز خود شده است که هنوز تا این لحظه هیچ خبری از امرالی و وضعیت عبدالله اوجالان به دست نیامده است.

حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزب مناطق دموکراتیک، کنگره جوامع دموکراتیک، کنگره دموکراتیک خلق و کنگره زنان آزاد از ۵ سپتامبر ۲۰۱۶ برای مشخص شدن وضعیت عبدالله اوجالان، اعتصاب غذای خشک را آغاز کرده‌اند. در این راستا بسیاری از حرکت‌های و تشکل‌های سیاسی برای حمایت از این حرکت به سالن کنفرانس ودات آیدین آمده و از این حرکت حمایت کرده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان