جمعیت حقوق بشر کوردستان
اعتراضات سراسریبازداشتبی خبری

بازداشت سیامند مهتدی در بوکان

ک.م.م.ک:

شنبه ۲۲ بهمن ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند با هویت سیامند مهتدی روزنامه نگار و فعال مدنی در شهر بوکان توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شد.

براساس گزارشات؛ نامبرده در منزل شخصی خود و با اعمال خشونت توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و به مکانی نامعلوم انتقال داده شده است.

باید خاطرنشان کرد؛ تا زمان گنارش این خبر هیچ اطلاعی از اتهامات وارده و محل نگهداری نامبرده در دست نمی باشد.
ا.ح

Related posts

اعلام همبستگی جامعە مدنی دیاسپورا جهت نجات جان پژار ملکی و چند فعال حقوق‌بشری در اقلیم کوردستان

بازداشت خشونت آمیز یک شهروند

Rahim Kholafai

عثمان رضایی با تودیع وثیقه به شکل موقت آزاد شد

Bilal Enferadi