جمعیت حقوق بشر کوردستان
اعتراضات سراسریبازداشتبانک زندانیان سیاسیبانک زندانیان سیاسی و اعدامحکم زندانسلایدرمحکوم بە زندان

محکومیت یک شهروند به حبس

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش های دریافتی طی چند روز گذشته یک شهروند با هویت صلاح آزادی فعال صنفی معلمان مریوان توسط شعبه یک دادگاه انقلاب حکومت ایران در مریوان به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

لازم به ذکر است که صلاح آزادی به اتهام ” تبلیغ علیه نظام ” به یک سال حبس محکوم شده است.

شایان ذکر است که این شهروند اردیبهشت سال جاری با دریافت ابلاغیه به دادگاه انقلاب حکومت ایران در مریوان احضار شده بود.

ک.م

Related posts

یازدهمین کنگرە جمعیت حقوق بشر کوردستان باموفقیت برگزار شد

گزارش سالانه نقض حقوق بشر در کوردستان در سال ٢٠٢١

بازداشت ۲ شهروند دیگر در سنندج

Bilal Enferadi