پیرانشهر؛ بازداشت یک شهروند دیگر

ک.م.م.ک:

پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند به نام “هوشمند گلابی” فرزند حمزه و اهل پیرانشهر که منزل وی در همسایگی یکی از مدارس می‌باشد پس از چند مرتبه مراجعه به مدیر مدرسه در اعتراض به مزاحمت صدای بلند بلندگوی مدرسه که سرود “سلام فرمانده” را از آن پخش می‌کردند، از مدیر مدرسه خواسته که صدای بلندگو را کمتر کند و با بی‌پاسخ ماندن اعتراضات این شهروند بین وی و مدیر مدرسه جر و بحث روی می‌دهد. مدیر مدرسه با نیروهای سرکوبگر رژیم تماس گرفته وآنان در سریعترین زمان ممکن خود را به مدرسه رسانده و این شهروند را بازداشت کردند.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید