انتقال یک شهرونده بازداشت شده به زندان در شهر سنندج

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۲۸ دی ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند با هویت رفیق سلیمی اهل شهرستان سنندج(سنه)، پس از اتمام دوره بازجوی به زندان در شهر سنندج (سنه)، انتقال داده شد.

باید خاطرنشان کرد؛ نامبرده دوشنبه ۷ آذر ماه سال جاری در منزل شخصی خود پس از یورش نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شده و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در آن شهر انتقال داده شد.

باید اضافه کرد؛ نامبرده در طول مدت بازداشت تحت شکنجه و اعتراف اجباری بوده همچین از درسترسی به وکیل و ارتباط با خانواده محروم بوده است.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید