جمعیت حقوق بشر کوردستان
اعتراضات سراسریدیگرسازمان

حذف وریا غفوری از تیم فولاد خوزستان

ک.م.م.ک:

وریا غفوری فوتبالیست نامدار کورد اهل شهرستان نگل و مدافع راست تیم فوتبال فولاد خوزستان ۴۸ ساعت مانده به نقل و انتقالات زمستانی از این تیم کنار گذاشته شد.

وریا غفوری پیشتر به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده بود.

ف.ر

Related posts

ربودن یک شهروند در سنندج

آبدانان؛ بازداشت ۳ نوجوان در این شهرستان

در شهرهای مختلف کردستان ۵ شهروند بازجویی و بازداشت شدند

Bilal Enferadi