بازداشت یک ورزشکار اهل کامیران توسط نیروهای امنیتی ایران

ک.م.م.ک:

چهارشنبە ۲٨ دی ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای امنیتی حکومت ایران در کامیران حیدر ابراهیمی، ورزشکار و سرایدار خانە کشتی این شهر را بازداشت و بە مکان نامشخصی منتقل کردند.

بر اساس گزارش، حیدر ابراهیمی در رابطه با اعتراضات سراسری پیشتر بە حکم نهادهای سرکوبگر ایران از خانە کشتی اخراج سپس بازداشت شدە است.

لازم بە ذکر است کە، اعضای خانە کشتی کامیران در اعتراض بە اخراج این ورزشکار، طی نامەای بە ریاست سازمان ورزش و جوانان شهر کامیران استعفای خود را با این سازمان اعلام کردە و از ادامە همکاری با این سازمان دولتی خودداری کردند.

شایان ذکر است کە، از سرنوشت حیدر ابراهیمی اطلاعی در دست نیست.


م.ه

دیدگاهتان را بنویسید