ربودن دو شهروند توسط نیروهای امنیتی در شهرهای جوانرو و بوکان

ک.م.م.ک:
شنبه ۲۴ دی ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند با هویت مظهر مرادی اهل شهر جوانرود توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران ربوده شد.

در همین چارچوب شنبه ۲۴ دی ماه سال جاری نیروهای امنیتی حکومت ایران یک شهروند با هویت محمد فرجی ۲۰ ساله اهل روستای علی آباد از توابع بوکان را پس از بازداشت به مکانی نامعلوم انتقال دادند.

باید خاطر نشان کرد؛ تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی از شرایط و محل نگهداری آنها در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید