جمعیت حقوق بشر کوردستان
بازداشتبی خبریسلایدر

احضار و بازداشت دانیال مصونی در شهر سقز

ک.م.م.ک:

پنج شنبه ۱۵ دی ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند با هویت دانیال مصونی ۲۵ ساله اهل شهر صاحب از توابع شهرستان سقز به دادگاه انقلاب در شهر سقز احضار شده و بازداشت گردید.

باید خاطر نشان کرد نامبرد؛ پنج شنبه ۱۹ آبان ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده ، بعد از گذشت دو هفته از تاریخ بازداشت با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شده بود.
ا.ح

Related posts

نوسود; زخمی شدن چهار کولبر

Bilal Enferadi

اجرای حکم اعدام سه شهروند دیگر در قزلحصار

Rahim Kholafai

بازداشت و بی خبری از سرنوشت یک هنرمند ربوده شده

Bilal Enferadi