بلاتکلیفی یک نوجوان بازداشت شدە توسط سرکوبگران حکومت ایران

ک.م.م.ک:

پنج شنبە ۲۱ مهرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، در جریان اعتراضات سراسری در کوردستان و ایران بە قتل حکومتی ژینا امینی، یک نوجوان ۱۶ سالە بە نام احسان محمدی فرزند ابراهیم و مریم اهل امیر آباد اشنویە(شنو) توسط سرکوبگران حکومت ایران بازداشت و تاکنون در بلاتکلیفی بە سر میبرد.

بر اساس گزارش، احسان محمدی پس از سپری کردن دوران بازجویی در اورمیە و شکنجە شدید جسمی و روحی بە زندان ایران موسوم بە کانون اصلاح و تربیت در اورمیە منتقل شد.

نامبردە تاکنون از حق داستفادە از وکیل محروم بودە و بە صورت بلاتکلیف در زندان بسر می برد.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید