تجمع اعتراضی دانشجویان کورد دانشگاه علمی کاربردی شهرستان شاه‌آباد

گزارش‌های رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان حاکی از آن است که گروهی از دانشجویان کورد رشته حسابداری دانشگاه علمی کاربردی شاه‌آباد صبح امروز پنجشنبه ۱۱ شهریورماه ۹۵ تجمع اعتراضی برگزار کردند.

دانشجویان کورد دانشگاه علمی کاربردی شاه‌آباد که به علت نداشتن امکان پرداخت بدهی به دانشگاه از رفتن به جلسه امتحان محروم شده بودند در اعتراض به این موضوع در محل ساختمان این دانشگاه در بلوار چمران تجمع کرده و خواهان شرکت در جلسه امتحان بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان