جمعیت حقوق بشر کوردستان
آزادی از زندانسلایدرقید وصیقه

آزادی یک شهروند با تودیع قرار وثیقه


ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۷ دی‌ماه ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند با هویت “وریا قادریان” فعال مدنی و مدیر آموزشگاه زبان انگلیسی “وشه” در بانه، با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان ایران در این شهر آزاد شد.

شایان ذکر است که، نامبرده روز پنجشنبه مورخه ۱۷ آذر به هنگام خروج از منزل توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

گ.ب

Related posts

حیدر قربانی زندانی سیاسی در زندان جمهوری اسلامی ایران در سنندج اعدام شد

انتقال مژگان کاوسی به زندان تنکابن

Bilal Enferadi

حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام ممنوع الملاقات شد