جمعیت حقوق بشر کوردستان
آزادی از زندانسلایدرشکنجەقید وصیقه

آزادی موقت یک شهروند ومخالفت قاضی دادگاه برای آزادی یک شهروند دیگر با قرار وثیقه‌

ک.م.م.ک:

.سه‌شنبه تاریخ ۲۹م آذر ماه سال ۱۴۰۱خورشیدی، یک شهروند بنام منصور صفایی یکی از اعضای مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان در جریان اعتراضات عمومی که در تاریخ ۱م آذر ماه توسط نیروهای سرکوبگر حکومت ایران بازداشت شده بود وبه زندان دیزل آباد کرماشان منتقل شده بود،با تودیع قرار وثیقه آزاد گردید.

از سوی دیگر، بنابر گزارش یک منبع آگاه قاضی سعیدی، مسئول شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سنندج(سنه) آزادی یک شهروند بنام سيامک داودی فرزند محمد صدیق رابا قرار وثیقه‌ نپذیرفت،علیرغم اینکه در شعبه دوم دادسرای انقلاب و عمومی سنه ۵۰۰ میلیون تومان برای آزادی موقت وی قرار وثیقه‌ تعیین کرده بود.

لازم به یادآوری است که، قاضی سعیدی گفته که باید وثیقه‌ی این زندانی بسیار سنگین باشد، گفتنی است که این شهروند جوان در بازداشتگاه نیروهای سرکوبگر امنیتی سنه مورد شکنجه‌های شدید قرار گرفته وحالش خوب نیست.

ع . ر

Related posts

اورمیه؛ دو زندانی سیاسی اعتصابی از قرنطینه به سلول انفرادی منتقل شدند

مرگ مشکوک یک پزشک کورد در تهران

Rahim Kholafai

سوء قصد به جان صالح نیکبخت توسط عوامل اداره اطلاعات رژیم ایران

Rahim Kholafai