جمعیت حقوق بشر کوردستان
اعتراضات سراسریبازداشتبی خبریسلایدر

تهران؛ بازداشت یک شهروند کورد توسط نیروهای امنیتی

ک.م.م.ک:

بر اساس اطلاعات رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، یکشنبه ۲۰ آذر ماه سال ۱۴۰۱خورشیدی “مرجان داودی” اهل شهرستان قصرشیرین ساکن تهران، توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شد.

لازم به ذکر است که، تا لحظه نگارش این خبر از وضعیت و مکان نگهداری نامبرده هیچ اطلاعی در دست نیست.

ع . ر

Related posts

بازداشت یک شهروند دیگر توسط نیروهای امنیتی ایران

ئاودانان؛ ادامه بازداشت خودسرانە شهروندان در ارتباط با سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی

Rahim Kholafai

یک تن دیگر در مریوان بازداشت شده است