جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباراعتراضات سراسریبازداشتبانک زندانیان سیاسیسلایدرمحکوم بە اعداممدنی

خرم‌آباد؛ تهدید به اعدام یک دانشجوی ۲۰ ساله در زندان حکومت ایران

ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌های دریافتی، فرید خوشنام‌وند ۲۰ ساله، دانشجوی روانشناسی دانشگاه آزاد خرم‌آباد محبوس در زندان حکومت ایران در تماسی تلفنی با نزدیکان خود از تهدید خود به اعدام خبر داده است.

براساس این گزارش، نامبرده در تاریخ ۸ آبان ماه سال جاری در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و پس از ۱۶ روز در بازداشتگاه امنیتی به زندان مرکزی حکومت در خرم ‌آباد انتقال داده شد.

لازم به ذکر است کە، نیروهای امنیتی پرونده دانشجوی فرید خوشنام‌وند را از دانشگاه خارج کرده‌اند و خانواده وی را نیز با وعده آزادی فرزندشان تحت فشار وادار به سکوت نموده‌اند.

ف.ر

Related posts

انتقال یکی از فعالین محیط زیستی به زندان جمهوری اسلامی ایران

آرمان اسدی با تودیع وثیقه آزاد شد

 سیاست اسلامیزه کردن پیروان ایین  یارسان در شرق کوردستان