بیانیه جمعیت حقوق بشر کردستان در خصوص حوزە فعالیت این سازمان

ک.م.م.ک:

به اطلاع تمام ملت کورد می‌رسانیم که، جمعیت حقوق بشر کوردستان از بدو تاسیس، گستره‌ی فعالیت‌هایش با مراکز دیگر حقوق بشری متفاوت بوده است و برجستگی این فعالیت‌ها در چند نکته معین شده است، وبا برگزاری هر کنگره‌ی جدید رویکرد و دیدگاە خودرا بیشتر از پیش تثبیت و به‌ جلو برده است. و علاوه بر پوشش اخبار سعی بر ایجاد و گسترش فرهنگ حق خواهی دارد که شامل نکات زیر میباشد.

۱- جمعیت حقوق بشر کوردستان همواره خودرا از جانبداری احزاب سیاسی حفظ نموده و به جریانات حزبی اجازه نداده تا جامعه کوردستان را به نفع خود تقسیم نمایند و بر مکانیزم استقلال خود اصرار می‌ورزد.

۲- جمعیت حقوق بشر کوردستان، آن بخش از کوردستان کە تحت تسلط سیاسی ایران(ڕۆژهەڵات ) است را بخشی از کوردستان بزرگ میداند و سعی بر ایجاد چنین ذهنیتی را در جامعه کوردستان می‌دهد و معتقد است غیر از چنین تفکری، در چهارچوب سیاست اشغالگران عمل کرده است.


۳- همه‌ی مناطق واستانهایی که جزو ممالک کوردستان هستند و واضح مشخص شده‌اند، و در ترویج ذهنیتی مخالف با این رویکرد، نیات اشغالگران را معرفی نموده‌ایم، مثل استان سنه که ایران اشغالگر آن را مثل استان کوردستان و تنها استان کورد نشین نامزد کرده است یا استان ورمێ که به نام استان آذربایجان غربی نام بردە می شود.

۴- سعی وتلاش ما بر این است تا اسم تمام شهرها و روستاها و مناطقی را که توسط دولت‌های متوالی و متغییری که در ایران برسر کار آمده‌اند، تغییر داده‌اند، به‌ نام اولیه و محلی خودشان برگردانیم.

۵- ما کل‌،کوردستان را اشغال شده می‌دانیم وهیچ یک از نهادها و ارگانهای حکومتی را به رسمیت نمی‌شناسیم و آنها را مثل نهادهای سیستم اشغالگر نامزد می‌کنیم، برای نمونه اطلاعات ایران در سنه، یا زندان ایران، یا فرمانداری ايران در سقز و یا مریوان.

۶- ایجاد یک برنامه جامع و کامل مشخص فرهنگ‌ کاملا کوردی برای تقویت بنیان‌های ذهنی فرد کورد در جغرافیای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی.

۷- آموزش و پرورش زبان کوردی برای تمام اعضا و دوستداران کوردستان.

۸- پشت نبستن و آویزان نبودن به هیچ یک از اشغالگران کوردستان، وحتی هیچیک از احزاب کوردستانی و حذف هر نوع تفکر ضد کوردی و ضد منافع ملی کوردی.

۹- آمادگی برای پذیرش و تدوین و طرح هر ایده‌ی جدیدی که بخواهد به‌ ملت ما خدمت کند.

۱۰- ارائه برخی از فعالیت‌ها و ایده‌های جمعیت حقوق بشر کوردستان در آینده که به زودی اعلام خواهیم کرد.

۱۱- از همه‌ی دلسوزان و وفاداران کوردستان می‌خواهیم که مارا در تزئین وزیباسازی کوردستانی عاری از هرگونه دخالت‌ اشغالگران یاری نمایید.

جمعیت حقوق بشر کردستان

ع . ر

دیدگاهتان را بنویسید