بازداشت دو شهروند در شهرهای سقز و جوانرود


ک.م.م.ک:

دوشنبه ۷ آذر ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، دو شهروند به نامهای, محمد سهرابی ۲۳ ساله اهل سقز و بختیار سلیمانی دندانپزشک اهل جوانرود، توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند.

باید خاطرنشان کرد؛ نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران، در جریان خیزش انقلابی مردم کوردستان، اقدام به بازداشت گسترده شهروندان در تمامی شهرهای کوردستان کرده، اند.سپس آنها را به مکانی نامعلوم انتقال داده اند.

لازم به ذکر است؛ تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی، از شرایط و اتهامات وارده، به نامبرده در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید